Dr hab. Antoni Bojańczyk

Dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW. Specjalizuje się w prawie karnym procesowym. Autor ponad 150 prac (książek, artykułów, recenzji) z zakresu postępowania karnego i prawa karnego, aspektów karnoprocesowych prawa konstytucyjnego i prawa konwencyjnego oraz prawa dyscyplinarnego prawniczych zawodów zaufania publicznego, w tym ponad 30 glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. Stypendysta Komisji Fulbrighta i Fundacji Alexandra von Humboldta, w latach 2000-04 asystent sędziego SN, ekspert współpracujący z Biurem Analiz Sejmowych​.​ ​A​dwokat w warszawskiej Izbie Adwokackiej, członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry” oraz Advisory Board „European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice” (Lejda, Boston).​

fot. Magdalena Wiśniewska