Maciej PIlarek

MACIEJ PILAREK

Partner, MBA, LLM.

Dział Prawny:

Maciej Pilarek jako Partner w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy nadzoruje prace zespołów Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego, Działu Prawa Rynku Kapitałowego, a także Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego.

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie handlowym, aspektach zarządzania przedsiębiorstwami, a także w korporacyjnym i podatkowym planowaniu transakcji oraz przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych.

Maciej Pilarek jest główną osobą w ramach Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy odpowiedzialną za planowanie, przygotowanie i nadzorowanie wdrażania nowych, a także reorganizacji istniejących przedsięwzięć gospodarczych. W ramach działań nadzorowanych zespołów wielokrotnie gwarantował maksymalne bezpieczeństwo, trwałość i stabilność prawną przedsiębiorstw, zabezpieczenie pełnej kontroli nad nimi, zabezpieczenie przed wrogim przejęciem, jak również zabezpieczenie właściwej sukcesji na poziomie właścicielskim. Elementem wielu prowadzonych procesów reorganizacji były aspekty związane z właściwym planowaniem podatkowym. Osiągnięcie pożądanych efektów w ramach prowadzonych projektów możliwe było dzięki wykorzystaniu zarówno instrumentów prawa polskiego jak również regulacji państw obcych.

Maciej Pilarek wraz z członkami nadzorowanych działów prawnych przeprowadził z powodzeniem ponad setkę projektów. Doradzał przy wielu procesach transakcyjnych związanym z nabywaniem i zbywaniem spółek, przedsiębiorstw, a także składników majątkowych o znacznej wartości. Wielkość i jakość prowadzonych projektów zaowocowały wyróżnieniem i rekomendacją kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w prestiżowym ogólnoświatowym rankingu kancelarii prawnych LEGAL500 w kategorii „tax”.

Maciej Pilarek jest ponadto konsultantem prawnym fundacji Polsko – Chińskie Centrum Biznesu i Kultury.

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył ponadto studia Master of Business Administration w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz studia LL.M. in International Commercial Law organizowane przez Akademię im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jest ponadto doktorantem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.pilarek@siw.pl
tel.: + 48 665 878 171