Dąbrowski Piotr

PIOTR DĄBROWSKI

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego

Doświadczenie:

Ekspert w dziedzinie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w wiodących firmach doradztwa podatkowego oraz w strukturach administracji podatkowej z powodzeniem wykorzystuje doradzając polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w złożonych kwestiach prawnopodatkowych, w szczególności występujących przy przeprowadzanych reorganizacjach struktur właścicielskich, transakcjach zbycia majątku, prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej, implementacji instrumentów skutecznej i bezpiecznej sukcesji majątkowej oraz międzynarodowej migracji przedsiębiorców, pracowników i kadry zarządzającej. Opracowując rekomendacje prawnopodatkowe każdorazowo dba o maksymalizację bezpieczeństwa, stabilności i efektywności podatkowej tych przedsięwzięć. W doradztwie wykorzystuje nie tylko kompleksową i gruntowną znajomość regulacji podatkowych prawa krajowego i prawa międzynarodowego, lecz również praktyczną znajomość licznych uregulowań prawa obcego.

Piotr Dąbrowski odpowiada ponadto za wdrażanie międzynarodowych struktur handlowych, majątkowych i inwestycyjnych, w tym zapewnienie ich zgodności z regulacjami prawnymi (compliance). Uczestniczył w utworzeniu i obsłudze kilkudziesięciu zagranicznych podmiotów: spółek kapitałowych, spółek osobowych, fundacji prywatnych i funduszy inwestycyjnych.

Z ramienia Ministerstwa Finansów wielokrotnie reprezentował Polskę na forum OECD.

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi tytuł magistra uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył również Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez University of Cambridge.

Znajomość języków obcych:

Angielski

p.dabrowski@siw.pl
tel.: + 48 22 692 74 31

Artykuły