Kmieć Justyna

KMIEĆ JUSTYNA

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego. Uzyskała absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pogłębiając swoją wiedzę w zakresie rynku finansowego podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze obsługi prawnej funduszy inwestycyjnych, tworzenia struktur inwestycyjno-optymalizacyjnych oraz bieżącej obsługi korporacyjnej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zdobyte w trakcie 3-letniej pracy w Departamencie Prawnym TFI. Uczestniczyła oraz koordynowała procesy związane z prywatnymi, jak i publicznymi emisjami instrumentów finansowych. Posiada również tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat o nr 22/2015). Podczas swojego doświadczenia zawodowego zajmowała się zarówno obsługą prawnobiznesową tworzonych podmiotów, jak i wykonywaniem obowiązków raportowych i informacyjnych oraz kontaktem z Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie obsługiwanych funduszy. Aktywnie uczestniczyła przy dokonywaniu audytów wewnętrznych, zarządzaniu potencjalnymi konfliktami interesów, jak również przy wdrażaniu nowych regulacji prawnych m.in. w zakresie FATCA. Ma na swoim koncie także udział w wielu szkoleniach i seminariach z dziedziny compliance, jak i zmian w obowiązujących regulacjach prawnych.

 

j.kmiec@siw.pl
tel.: + 48 512 294 179