Nowak Aleksander

ALEKSANDER NOWAK

Młodszy prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

a.nowak@siw.pl
tel.: + 48 797 131 336