Nowak Aleksander

ALEKSANDER NOWAK

Prawnik

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Członkiem zespołu Kancelarii jest od października 2015 r. Obsługuje zarówno klientów krajowych jak i zagranicznych. Jego działalność zawodowa związana jest z prawem rynku kapitałowego oraz prawem handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych i rynku forex. Dzięki szerokiej wiedzy z tego zakresu bierze udział w postępowaniach cywilnych i karnych z ramienia Działu Prawa Rynku Kapitałowego. Doradza Klientom na etapie przedprocesowym, a także uczestniczy w sporządzaniu pism procesowych. Legitymując się doświadczeniem z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz oceny ryzyka inwestycyjnego, doradza innym prawnikom w postępowaniach karnych dotyczących działalności przestępczej na rynku finansowym, w szczególności prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia, doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, budowania tzw. piramid finansowych.

W swojej karierze zawodowej zajmował się również obsługą korporacyjną spółek kapitałowych (przygotowywaniem protokołów z posiedzeń organów, zmianami statutów, sporządzaniem sprawozdań zarządu, podwyższaniem kapitału zakładowego, przygotowywaniem umów z pracownikami). Uczestniczył również w procesach przekształcenia spółek kapitałowych, a także w czynnościach podejmowanych przed KDPW i GPW.

Zajmuje się również bieżącą obsługą instytucji finansowych oraz innych podmiotów rynku kapitałowego, w tym kontaktami z organami administracji publicznej; KNF, UOKiK i Rzecznikiem Finansowym. Uczestniczył w audytach instytucji finansowych.

Specjalizacje:

  • white collar crimes
  • prawo funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych
  • M&A
  • obsługa procesów emisji instrumentów finansowych

a.nowak@siw.pl
tel.: + 48 512 255 624