Wysłocki Michał

MICHAŁ WYSŁOCKI

Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego
Ekspert Business Centre Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Dział Prawny:

Legalizacja Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce

Doświadczenie:

Od początku kariery związany z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Reprezentuje polskich pracodawców w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce, w tym w szczególności w województwie śląskim i mazowieckim. Zarządza projektami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców oraz delegowaniem pracowników z zagranicy do wykonywania pracy w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich. Prowadzi szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skierowane do właścicieli firm i osób zarządzających kadrami w firmach będących największymi w Polsce pracodawcami, w tym dla członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Jako ekspert Business Centre Club reprezentuje interesy polskich pracodawców w toku konsultacji społecznych, wywierając wpływ na kształt przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Częsty uczestnik i panelista konferencji i wydarzeń poświęconych powierzaniu pracy cudzoziemcom, takich jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, PulsHR_Day w Katowicach, Recruitment Days w Warszawie i konferencji branżowych. Laureat nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu. Autor wypowiedzi i artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Polskiego Radia, Newserii, TVN BiŚ, czy MyCompany Polska.

m.wyslocki@siw.pl
tel.: +48 516 496 395