Frąckowiak Marcin

MARCIN FRĄCKOWIAK

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Specjalista z zakresu prawa pracy. Reprezentuje Klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Doradzał m.in. w sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników, zwolnieniami indywidualnymi oraz grupowymi, roszczeniami pracowników przeciwko pracodawcom ze stosunku pracy (w tym roszczeniami z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy).

Opracowuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne, umowy o świadczenie usług z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również wszelkie inne rodzaje umów które mogą być podstawą zatrudnienia.

Zajmuje się przygotowywaniem wewnętrznych aktów prawnych m.in.: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, polityk firmowych, standardów działania.

Doradza w sprawach współpracy pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami pracowników: związkami zawodowymi oraz radami pracowników.

Wykształcenie:

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z tytułem magistra.

Pracę magisterską z tematu „rozwiązywania sporów zbiorowych w polskim prawie pracy” obronił z wynikiem bardzo dobrym.

Absolwent socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z tytułem licencjata.

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (KT 4022).

Jest ponadto Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Ars Legis im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników Oddziału Silesia, niosącego darmową pomoc prawną ubogim.

Znajomość języków obcych:

Angielski (w tym Legal English)

m.frackowiak@siw.pl
tel.: +48 797 132 357

Artykuły