Kapijas Monika

MONIKA KAPIJAS

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego,
Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Specjalista z zakresu prawa korporacyjnego i prawa handlowego oraz prawa rynków kapitałowych. Buduje swoje doświadczenie zawodowe od 2009 r. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej pracowała w renomowanych kancelariach prawnych, obsługując przede wszystkim podmioty gospodarcze z wielu branż, w tym grupy kapitałowe, a także w firmie inwestycyjnej i spółce publicznej, gdzie odpowiadała za czynności związane z bieżącą obsługą transakcji i realizację obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących regulacji rynku kapitałowego. W kancelarii Sadkowski i Wspólnicy uczestniczy w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku kapitałowego, opracowywaniu i tworzeniu struktur inwestycyjno-optymalizacyjnych, doradza podmiotom wchodzącym w skład tych struktur i opracowuje stanowiska prawne dotyczące prawa korporacyjnego i prawa rynku kapitałowego.

Ponadto doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, spółkom komunalnym i podmiotom prywatnym, realizując kompleksowo projekty z zakresu corporate governance, przedsięwzięć inwestycyjnych i przygotowywanych „na miarę” rozwiązań mających na celu stworzenie bezpieczeństwa majątkowego wspólników spółek prawa handlowego, świadcząc jednocześnie bieżącą obsługę organów wewnętrznych funkcjonujących w strukturze korporacyjnej poszczególnych klientów. W ramach transakcji w szczególności opracowuje i realizuje projekty przejęć (w tym połączeń i podziałów) oraz przekształceń podmiotów prawa handlowego.

Wykształcenie:

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, nr wpisu KR-2741, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program – School of American Law) organizowanej przy współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.kapijas@siw.pl
tel.: + 48 797 131 262