POROZUMIENIE O UTWORZENIU GRUPY HR LOŻY KATOWICKIEJ BUSINESS CENTRE CLUB

Wczoraj podczas spotkania w Katowicach doszło do podpisania POROZUMIENIA O UTWORZENIU GRUPY HR LOŻY KATOWICKIEJ BUSINESS CENTRE CLUB we współpracy z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy.

Wczoraj Loża Katowicka Business Centre Club, w porozumieniu z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy podpisała porozumienie  O UTWORZENIU GRUPY HR LOŻY KATOWICKIEJ BUSINESS CENTRE CLUB.

Głównym celem powołanej Grupy HR, jest w szczególności:

  1. Poszerzanie wiedzy osób zarządzających i kierujących kadrami a także specjalistów HR w firmach członkowskich Loży Katowickiej BCC z zakresu zagadnień HR, w tym w szczególności prawa pracy;
  2. Wymiana doświadczeń pomiędzy Członkami Grupy HR;
  3. Poszukiwanie rozwiązań problemów Członków Grupy HR;
  4. Wypracowywanie dobrych praktyk w procesach związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym pracowników cudzoziemskich, począwszy od rekrutacji, przez nawiązanie współpracy, po powierzanie wykonywania pracy;
  5. Podejmowanie działań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian na polskim rynku pracy.

Grupa będzie zrzeszać osoby zarządzające i kierujące kadrami, a także specjalistów HR w firmach członkowskich Loży Katowickiej BCC.