Alert Compliance: Zgłaszanie nieprawidłowości

Aneta DrosikJuż pod koniec listopada wszyscy emitenci będą mied obowiązek posiadania procedur anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, co jest konsekwencją podpisania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do której dodano art. 97d (cytowany poniżej).

Zobacz więcej