Anika Sitkowska o ściąganiu wierzytelności z majątku małżonka

28.07.2023 / Aktualności / Restrukturyzacje i upadłości

Wyegzekwowanie należności z majątku osobistego zadłużonego kontrahenta może okazać się utrudnione. Szansa na ściągnięcie długu rośnie, jeśli jako wierzyciel mamy możliwość sięgnięcia także do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Regułą jest, że po zawarciu małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa.

Nasza ekspertka zwraca jednak uwagę na to, że sięgnięcie przez wierzyciela do majątku wspólnego wcale nie jest takie oczywiste i wymaga podjęcia dodatkowych działań. Jednocześnie zaleca przedsiębiorcom ostrożność przy wyborze kontrahentów.

„Trzeba mieć świadomość, że w aktualnej sytuacji gospodarczej wiele osób balansuje na granicy wypłacalności, a w związku z tym ryzyko związane z bezskutecznością przyszłej egzekucji należy traktować jako problem o rosnącym znaczeniu. Weryfikacja kontrahenta na etapie zawierania umowy jest jednym z istotnych elementów ograniczania ryzyka dla przedsiębiorców. Jeśli już na etapie zawierania umowy kontrahent jest niechętny wobec zorganizowania zgody swojego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, albo dowiadujemy się o niedawno ustanowionej rozdzielności majątkowej, to można potraktować to jako sygnały ostrzegawcze.”

– podkreśla Anika Sitkowska – Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny w Dziale Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w artykule z cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do lektury artykułu – link

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  10.05.2024 / Aktualności

  Paula Korol o ochronie dłużnika w restrukturyzacji dla dziennika Rzeczpospolita

  05.04.2024 / Aktualności

  Paula Korol o umowach zawartych przez upadłego dla dziennika Rzeczpospolita

  08.03.2024 / Aktualności

  Paula Korol o upadłości pracodawcy dla dziennika Rzeczpospolita

  12.01.2024 / Aktualności

  Paula Korol o prowadzeniu przedsiębiorstwa po upadłości dla dziennika Rzeczpospolita

  22.12.2023 / Aktualności

  Paula Korol o skutkach ogłoszenia upadłości dla dziennika Rzeczpospolita

  17.11.2023 / Aktualności

  Paula Korol o upadłości i restrukturyzacji dla dziennika Rzeczpospolita

  Powrót na górę