Zapisz się na Newsletter.
Bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy newslettera zawierającego aktualności prawne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualności prawnych.[czytaj dalej]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach otrzymywania newslettera. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania newslettera.

rfelijak

/rfelijak

About rfelijak

This author has not yet filled in any details.
So far rfelijak has created 311 blog entries.

Podatkowe fair play – przegląd zmian w prawie podatkowym

Podatkowe fair play - przegląd zmian w prawie podatkowym Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem zmian w prawie podatkowym: Interpretacje i orzeczenia Zmiany legislacyjne Zobacz więcej

Informacja o strategii podatkowej

Informacja o strategii podatkowej Podmioty zobowiązane oraz termin publikacji Zgodnie z dodanym od 1 stycznia 2021 roku do ustawy o CIT art. 27c wybrani podatnicy będą obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy. Obowiązek ten podatnicy będą musieli spełnić do końca [...]

Prezydent Ostrowca uniewinniony w całości

Prezydent Ostrowca uniewinniony w całości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił prezydenta Jarosława Górczyńskiego od obu stawianych mu zarzutów, czyli przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach w związku z przetargiem na gospodarowanie odpadami w mieście w 2016 roku. Uzasadnienie wyroku, który dziś zapadł, jest objęte [...]

Przewodnik w zakresie outsourcingu firm inwestycyjnych

Przewodnik w zakresie outsourcingu firm inwestycyjnych POBIERZ PRZEWODNIK

Podatkowe fair play – przegląd zmian w prawie podatkowym

Podatkowe fair play - przegląd zmian w prawie podatkowym Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem zmian w prawie podatkowym: Interpretacje i orzeczenia Zmiany legislacyjne Zobacz więcej

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny w czasie pandemii a klauzula „dobrego Samarytanina”

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny w czasie pandemii a klauzula „dobrego Samarytanina” Zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią COVID-19 stanowi trudny czas dla całego społeczeństwa, jednakże grupą szczególnie odczuwającą negatywne konsekwencje jest personel medyczny. Problemy pojawiają się w już na poziomie kadrowym chociażby poprzez deficyt obsady lekarskiej oraz dłuższych niż standardowo dyżurów pracowników [...]

Osoby odbywające izolację w warunkach domowych będą mogły pracować zdalnie

Osoby odbywające izolację w warunkach domowych będą mogły pracować zdalnie W związku z pojawiającymi się z Państwa strony coraz częściej pytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania pracy zdalnej w okresie izolacji domowej uprzejmie informujemy, że osoby poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych już niedługo będą mogły pracować zdalnie – tak wynika z uchwalonego [...]

UOKIK ZNOWU KONTROLUJE „JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW POLSKIEJ GOSPODARKI”

UOKIK ZNOWU KONTROLUJE „JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW POLSKIEJ GOSPODARKI” Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w listopadzie wszczął kolejne 21 postępowań w sprawie dużych spółek, które mogą nie uiszczać na czas opłat swoim kontrahentom. W sprawach zatorów płatniczych toczą się więc obecnie 72 postępowania. Przypomnijmy, że Prezes UOKIK może interweniować w [...]

Podatkowe fair play – przegląd zmian w prawie podatkowym

Podatkowe fair play - przegląd zmian w prawie podatkowym Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem zmian w prawie podatkowym: Interpretacje i orzeczenia Zmiany legislacyjne Zobacz więcej

Kolejne zwycięstwo Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kolejne zwycięstwo Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą Z przyjemnością informujemy, że radca prawny Piotr Źlik, współpracownik Dział Prawa Zamówień Publicznych naszej Kancelarii, skutecznie reprezentował spółkę Metalzbyt-Hurt sp. z o.o., jako odwołującego, w sporze dotyczącym odrzucenia oferty odwołującego z powodu rzekomego błędu obliczeniu ceny z uwagi na [...]

Sadkowski i Wspólnicy nowym członkiem Belgian Business Chamber

Sadkowski i Wspólnicy nowym członkiem Belgian Business Chamber Miło nam poinformować że Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy jest najnowszym członkiem Belgian Business Chamber (BBC). Od 1992 roku Belgian Business Chamber (BBC) stale zrzesza Belgów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz Polaków, którzy są silnie związani z Belgią. Misją BBC jest tworzenie wartości [...]

Sadkowski i Wspólnicy jest najnowszym członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Sadkowski i Wspólnicy jest najnowszym członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 180 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.

Wprowadzenie holenderskiego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Wprowadzenie holenderskiego rejestru beneficjentów rzeczywistych W dniu 27 września 2020 roku, weszły w życie przepisy związane z wprowadzeniem holenderskiego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Rejestr ten będzie działał w Holandii w ramach rejestru handlowego („Chamber of Commerce”), istniejące podmioty mają od tej daty 18 miesięcy na ujawnienie w nim UBO („Ultimate Beneficial Owner”), [...]

Podatkowe fair play – tygodniowy przegląd zmian

Podatkowe fair play - tygodniowy przegląd zmian W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wydał wyrok w sprawie C-335/19. Zgodnie z przedmiotowym wyrokiem przepisy Ustawy o VAT w zakresie w jakim ograniczają możliwość zastosowania ulgi na złe długi w odniesieniu do sprzedaży na rzecz podmiotów w [...]

Opodatkowanie spółek komandytowych – podsumowanie głównych założeń projektu

Opodatkowanie spółek komandytowych – podsumowanie głównych założeń projektu 16 września 2020 r. został opublikowany projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy zwięzłe podsumowanie [...]

Doradztwo przy transakcji przystąpienia inwestorów strategicznych do spółki Marcoll Sp. z o.o. ukończony sukcesem

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy z sukcesem ukończyła proces doradztwa przy transakcji przystąpienia inwestorów strategicznych do spółki Marcoll Sp. z o.o. Miło nam poinformować, że Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy z sukcesem ukończyła proces doradztwa przy transakcji przystąpienia inwestorów strategicznych do spółki Marcoll Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Spółka Marcoll Sp. z [...]

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzający tzw. prawo holdingowe

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzający tzw. prawo holdingowe Na stronie internetowej Rady Ministrów pojawiły się szczegółowe założenia projektu długo oczekiwanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającego tzw. prawo holdingowe. Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych zakłada wprowadzenie przepisów, które będą regulować relacje pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi tworząc kategorię „interesu [...]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw Tydzień temu opublikowany został „Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw” (dalej: „Projekt”). Projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie do obrotu nowego rodzaju obligacji – obligacji kapitałowych. Obligacje kapitałowe będą mogły być emitowane w ściśle określonym celu związanym [...]

Tarcza 4.0 wprowadza ułatwienia w realizacji zamówień publicznych

Tarcza 4.0 wprowadza ułatwienia w realizacji zamówień publicznych Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Opracowanie tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0*

Opracowanie tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0* Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem. * - USTAWA O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEDSIĘBIORCOM DOTKNIĘTYM SKUTKAMI COVID-19 ORAZ O UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Najważniejsze postanowienia Tarczy antykryzysowej 3.0 uchwalonej w dniu 14.05.2020 r.

Najważniejsze postanowienia Tarczy antykryzysowej 3.0 uchwalonej w dniu 14.05.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Najważniejsze postanowienia Tarczy antykryzysowej 3.0 (stan na dzień 28.04)

Najważniejsze postanowienia Tarczy antykryzysowej 3.0 (stan na dzień 28.04) Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce a Tarcza 2.0

Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce a Tarcza 2.0 Nowelizacja tzw. „tarczy antykryzysowej” weszła w życie. Tarcza 2.0 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) rozszerzyła katalog dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium RP w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu [...]

Pismo Wykonawcy informacja o wpływie COVID-19 na realizację umowy

Pismo Wykonawcy informacja o wpływie COVID-19 na realizację umowy Wniosek wykonawcy do zamawiającego składany w trybie art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. POBIERZ

Sadkowski i Wspólnicy wyróżniona w rankingu – THE LEGAL500

Sadkowski i Wspólnicy wyróżniona w rankingu - THE LEGAL500 Miło nam poinformować, że kancelaria Sadkowski i Wspólnicy po raz kolejny została wyróżniona w corocznym rankingu – prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy prawnicze – THE LEGAL500. W najnowszej edycji The Legal 500 EMEA 2020zostaliśmy docenieni [...]

Pełnomocnictwo do sprawy o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie podlega opłacie skarbowej

Pełnomocnictwo do sprawy o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie podlega opłacie skarbowej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek Michała Wysłockiego – dyrektora Działu Prawa Imigracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, eksperta BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce i członka Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania [...]

Opracowanie projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stan na 10.04.2020 r.

Opracowanie projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - stan na 10.04.2020 r. Opracowanie projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – stan na 10.04.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Problemy branży spożywczej

Problemy branży spożywczej Problemy branży spożywczej, tarcza antykryzysowa zmniejszyła wymogi dotyczące badań lekarskich dla pracowników, ale nie dla branży spożywczej – warto apelować o zmiany w tym okresie, aby umożliwić szybsze dopuszczenie do pracy pracowników branży spożywczej. Zgodnie z  art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności [...]

Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło

Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło Tarcza Antykryzysowa wprowadziła zmiany w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dodany został min. art. 17, zgodnie z którym: Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta [...]

Tarcza Antykryzysowa a podatki

Tarcza Antykryzysowa a podatki Tarcza Antykryzysowa a podatki to dokument, który przygotowała mec. Anna Kuleszyńska. Zawiera on zmiany w ramach Prawa Podatkowego, które wynikają z Tarczy antykryzysowej. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

RODO – KARA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

RODO - KARA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZEPROWADZENIA KONTROLI Naruszenie przewidzianego przez RODO obowiązku współpracy z organem nadzorczym podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 EUR albo do 2 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (w przypadku przedsiębiorstwa). Dodatkowo, na gruncie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, przewidziana jest [...]

Najważniejsze zmiany określone w projekcie ustawy dot. Tarczy Antykryzysowej 2.0 w zakresie prawa rynków kapitałowych i prawa handlowego

Najważniejsze zmiany określone w projekcie ustawy dot. Tarczy Antykryzysowej 2.0 w zakresie prawa rynków kapitałowych i prawa handlowego Najważniejsze zmiany określone w projekcie ustawy dot. Tarczy Antykryzysowej 2.0 w zakresie prawa rynków kapitałowych i prawa handlowego. Stan na 06.04.2020 POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Najważniejsze zmiany określone w projekcie ustawy dot. Tarczy antykryzysowej 2.0

Najważniejsze zmiany określone w projekcie ustawy dot. Tarczy antykryzysowej 2.0 Najważniejsze zmiany określone w projekcie ustawy dot. Tarczy antykryzysowej 2.0 Stan na 06.04.2020 POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Najważniejsze zmiany określone w nowelizacji specustawy na płaszczyźnie karnoprawnej

Najważniejsze zmiany określone w nowelizacji specustawy na płaszczyźnie karnoprawnej Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem przygotowanym przez zespół Prawa Karnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY

Ograniczenia co do ruchu osobowego na polskich przejściach granicznych

Ograniczenia co do ruchu osobowego na polskich przejściach granicznych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych wprowadziło szereg ograniczeń co do ruchu osobowego na polskich przejściach granicznych. Ograniczenia, o których mowa powyżej obowiązują od 15 marca [...]

Opracowanie najważniejszych zmian dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii…

Opracowanie najważniejszych zmian dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii... Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem najważniejszych zmian dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY