Biała lista podatników – gwarant bezpieczeństwa czy nowe zagrożenia?

Aneta Drosik1 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca „Białą listę podatników VAT”, część przepisów – dotycząca zmian w Ordynacji Podatkowej oraz ustawach o PIT i CIT – wejdzie w życie dopiero na początku 2020 r.

Regulacja zakłada publikowanie przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych, zawierającego informacje o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, który będzie aktualizowany na bieżąco – w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

W założeniu mechanizm ten ma się przyczynić do zmniejszenia ryzyk narażenia się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego przez uczciwych podatników, oraz umożliwić szeroki dostęp do informacji o swoich kontrahentach.

Jeśli chcą Państwo omówić lub przedyskutować zmiany wynikające z projektu to zapraszamy do kontaktu:
Aneta Drosik, e-mail: a.drosik@siw.pl, tel.: +48 724 890 146
Anna Kuleszyńska, e-mail: a.kuleszynska@siw.pl, tel.: +48 505 906 404

Zobacz więcej