Zapisz się na Newsletter.
Bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy newslettera zawierającego aktualności prawne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualności prawnych.[czytaj dalej]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach otrzymywania newslettera. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania newslettera.

Aktualności

/Aktualności

Katarzyna Majer-Gębska o Rozporządzeniu PPWR w artykule dla PARP

Wzrastające zobowiązania ekologiczne zmuszają Unię Europejską do opracowywania i wdrażania kolejnych strategii mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko.

Marcin Frąckowiak poprowadzi webinar o wypowiedzeniu dla PSZK

Już 12 marca odbędzie się webinar online pt. „Wypowiedzenie jako zwykła forma rozstania się z pracownikiem.”, który organizowany jest przez PSZK.

Marta Owczarczyk wystąpi podczas VIII Polskiego Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych

Nadchodzi VIII Polski Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych, organizowany przez MUST READ MEDIA. Wydarzenie potrwa trzy dni (11-13 marca).

Marcin Frąckowiak prelegentem podczas IX Polskiego Kongresu Prawa Pracy

Już w marcu odbędzie się IX Polski Kongres Prawa Pracy, organizowany przez MUST READ MEDIA.

Kamil Książek o uldze na robotyzację dla dziennika Rzeczpospolita

Celem ulgi na robotyzację jest wspieranie firm w poprawie efektywności produkcji, co przyczynia się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Mikołaj Górny i Kamil Ciupka poprowadzą warsztaty o likwidacji funduszy inwestycyjnych dla MMC Polska

Zapraszamy na wydarzenie z udziałem naszych specjalistów! Już 19 lutego odbędą się warsztaty online pt. „Wzajemne obowiązki, odpowiedzialność i relacje między TFI a depozytariuszami”

Zmiany w zakresie warunków technicznych budynków i ich usytuowania od 1 kwietnia 2024 r.

Już 1 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie z dnia 27 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych...

Marcin Frąckowiak poprowadzi webinar o zwolnieniach dla PSZK

Nagranie, w którym amerykańska obywatelka Brittany Pietsch zostaje zwolniona z firmy Cloudflare, odbiło się głośnym echem w sieci.

Breakfast briefing BBC już za nami!

W środę 31.01 odbył się Breakfast briefing, organizowany przez Belgian Business Chamber.

Mikołaj Górny o Retail Investment Strategy (RIS) dla Legalis

Komisja Europejska przyjęła 24 maja 2023 r. pakiet dotyczący inwestycji detalicznych (tzw. Retail Investment Strategy – RIS).

Marcin Frąckowiak o ZFŚS dla dziennika Rzeczpospolita

U pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej 50 pracowników, powinien działać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego

Patrycja Wieczorek o likwidacji publicznych spółek medialnych dla Prawo.pl

Czy likwidacja spółek prowadzących działalność w obszarze publicznej radiofonii i telewizji (np. TVP) jest możliwa i zgodna z obecnie obowiązującym prawem?

Zostaliśmy partnerem XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego organizowanej przez IDM

W dniach 6-9 marca odbędzie się XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego „Ambicje Polski a potencjał ich realizacji – rynek kapitałowy w służbie gospodarce”, organizowana przez Izbę Domów Maklerskich.

Gabriel Jędrol o opodatkowaniu PSH dla dziennika Rzeczpospolita

Wraz z początkiem 2024 r. minęły dwa lata od wprowadzenia w życie przepisów regulujących zasady opodatkowania polskich spółek holdingowych (PSH).

Mikołaj Sołtysiak o zabezpieczeniu wykonania umowy dla Kwartalnika Prawo Budowlane

Umowy często są obarczone dużym ryzykiem ich nienależytego wykonania lub niewykonania.

Paula Korol o prowadzeniu przedsiębiorstwa po upadłości dla dziennika Rzeczpospolita

W przypadku ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorcę najważniejsze jest zaspokojenie jego wierzycieli w jak największym stopniu. Odpowiada za to syndyk likwidujący majątek dłużnika.

Marta Owczarczyk o przesłankach materialnoprawnych wniesienia odwołania do KIO dla magazynu Zamawiający

Dostępny jest najnowszy numer dwumiesięcznika Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, wydawanego przez MUST READ MEDIA.

Karolina Rzepecka (daw. Wojtas) o emeryturach pomostowych dla Prawo.pl

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Zgodnie z nowym stanem prawnym z tego świadczenia mogą skorzystać pracownicy wykonujący pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Mikołaj Górny o działalności reklamowej dla Legalis

Zaufanie do rynku finansowego jest kwestią fundamentalną i zarazem warunkiem koniecznym dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Katarzyna Majer-Gębska wystąpi podczas webinaru dot. „Warzywniaka”

„Warzywniak” to potoczna nazwa dla ustawy z 29 września 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Marcin Frąckowiak o stanie likwidacji w mediach publicznych

Decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza, zgodnie z którą w stan likwidacji mają zostać postawione Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa, może mieć poważne skutki dla pracowników tychże spółek.

Podsumowanie sukcesów w 2023

Rok 2023 dobiegł końca, więc to najlepsza okazja do podsumowania tego, co udało nam się w tym czasie osiągnąć i zrealizować.

Katarzyna Majer-Gębska awansowana na stanowisko Managing Counsel

Z radością informujemy, że nasza ekspertka - mec. Katarzyna Majer-Gębska, awansowała na stanowisko Managing Counsel w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego.

Katarzyna Majer-Gębska o crowdfundingu w Biuletynie IDM

Izba Domów Maklerskich wydała kolejny numer Biuletynu IDM. Zawarty jest w nim artykuł pt. „Crowdfunfing już tylko z licencją” autorstwa naszej ekspertki - Katarzyny Majer-Gębskiej.

Jakub Gałuszka o uldze na prototyp dla dziennika Rzeczpospolita

W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono różne preferencje podatkowe, a jedną z nich była ulga na prototyp.

Paula Korol o skutkach ogłoszenia upadłości dla dziennika Rzeczpospolita

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy niesie za sobą szereg konsekwencji. Przede wszystkim dotyczą one samej osoby upadłego i jego majątku, jednak mają wpływ także na czynności prawne podjęte przez niego samego przed i po ogłoszeniu upadłości.

Nagrodzona praca Natalii Grzybowskiej została wydana przez ZUS

W maju informowaliśmy o tym, że Natalia Grzybowska – Aplikant adwokacki w Dziale Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, otrzymała wyróżnienie w Konkursie Prezesa ZUS

Życzenia świąteczne

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia stanowią doskonałą okazję do odpoczynku, podsumowania mijającego roku i snucia nowych planów na kolejny rok.

Prelekcja Mikołaja Górnego i Kamila Ciupki oceniona na maksymalną liczbę punktów

W dniach 13-14 grudnia odbyły się warsztaty online pt. „Sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych: nowe ramy prawne, wymogi i strategie zarządzania” organizowane przez MMC Polska.

Zorganizowaliśmy świąteczną akcję charytatywną!

W związku ze zbliżającymi się świętami, Grupa Sadkowski i Wspólnicy zorganizowała akcję charytatywną. Zaangażowały się w nią osoby z wszystkich czterech biur: Warszawy, Częstochowy, Krakowa i Katowic.

Marcin Frąckowiak o nadużywaniu zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej obowiązuje od 26 kwietnia. Niestety już pojawiają się pierwsze sygnały o nadużyciach związanych z tymi regulacjami.

Mateusz Gołacki o prawach pracownika po zwolnieniu dla Money.pl

Nowe przepisy prawa pracy chronią pracowników, ale w praktyce mogą prowadzić także do wielu utrudnień z perspektywy pracodawcy.

Karolina Wojtas o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym dla Money.pl

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, ZUS ma prawo obniżać przedsiębiorcom wysokość składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, co oznacza niższe zasiłki. To realnie daje ZUS-owi narzędzie do żądania zwrotu nadpłaconych świadczeń nawet sprzed wielu lat.

Gwiazdka w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Chcielibyśmy podzielić się klimatem świąt, który stopniowo wypełnia naszą Kancelarię. Delikatne ozdoby, dyskretne światełka i ciepły zapach choinki tworzą wyjątkową atmosferę w naszej codzienności.

Gabriel Jędrol o uldze IP BOX w artykule dla dziennika Rzeczpospolita

Innovation Box (IP BOX) to ulga podatkowa wprowadzona od 1 stycznia 2019 r., która obok ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) ma za zadanie sprzyjać polskim przedsiębiorcom w tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Marcin Frąckowiak o mobbingu dla Dziennika Gazeta Prawna

Dzięki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykryto przejawy mobbingu w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.