Zapisz się na Newsletter.
Bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy newslettera zawierającego aktualności prawne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualności prawnych.[czytaj dalej]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach otrzymywania newslettera. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania newslettera.

Podatkowe Fair Play

/Podatkowe Fair Play

Najem prywatny a Nowy Ład

W ramach Nowego Ładu wejdą w życie przepisy prawa podatkowego...

POLSKI ŁAD – najnowsze zmiany podatkowe

Praktyczne poradniki opracowane przez naszych ekspertów podatkowych

Nowy Ład a zmiany w leasingu na gruncie PIT

Zgodnie z projektowanymi zmianami legislacyjnymi zawartymi w ustawie z dnia 29 października 2021 r. ...

Interpretacja ogólna w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe

Dnia 8 października 2021r., Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: „Minister Finansów”) wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania...

Prawo do odliczenia VAT, a przepisy krajowe naruszające dyrektywy unijne

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685, dalej: u.p.t.u.) są niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE...

Ceny transferowe, a kwestia nieodpłatnego nabycia udziałów w spółce kapitałowej

Ceny transferowe, a kwestia nieodpłatnego nabycia udziałów w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) celem ich umorzenia stały się przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Ośrodek interesów życiowych osoby fizycznej – objaśnienia podatkowe

Ministerstwo Finansów dnia 29 kwietnia 2021 r. wydało objaśnienia podatkowe w przedmiocie rezydencji podatkowej...

Podatkowe rozliczenie subwencji PFR

W obliczu trwającej w kraju już ponad rok pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 przed podatnikami

Wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może służyć wyłącznie zawieszeniu…

Uchwała NSA otwiera podatnikom możliwość skutecznego zaskarżenia decyzji, które zostały wydane po wszczęciu przez urząd skarbowy...

20 – procentowa stawka sankcyjna VAT niezgodna z unijną zasadą proporcjonalności…

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w wyroku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. C-935/19 rozstrzygnął...

Zakwestionowanie czynności prawnych przez organy podatkowe – rozbieżności w orzecznictwie

Zakwestionowanie czynności prawnych przez organy podatkowe – rozbieżności w orzecznictwie Problematyka możliwości zakwestionowania czynności prawnych ukierunkowanych na...

Sprzedaż posiłków na wynos w świetle wyroku TSUE

Sprzedaż posiłków na wynos w świetle wyroku TSUE Dnia 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niezwykle istotny wyrok w sprawie C-703/19 na skutek przedstawionych przez Naczelny Sąd Administracyjny pytań prejudycjalnych z perspektywy funkcjonowania branży gastronomicznej. Wyrok TSUE przerywa nieustające wątpliwości interpretacyjne, które pojawiały się w zakresie prowadzenia punktów [...]

WYROK TK KORZYSTNY DLA PODATNIKA

WYROK TK KORZYSTNY DLA PODATNIKA Wyrokiem z dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął na korzyść podatnika sprawę dotyczącą podatku od nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej właścicielem nieruchomości niewykorzystywanej faktycznie w działalności gospodarczej. Trybunał orzekł, iż art. 1a ust. 1 [...]

Ulga podatkowa, a konsekwencja w działaniu organu podatkowego w świetle wyroku NSA

Ulga podatkowa, a konsekwencja w działaniu organu podatkowego w świetle wyroku NSA W dobie pandemii COVID-19 ulgi podatkowe udzielane przez organy podatkowe na wnioski podatników to istotny instrument związany z prowadzeniem bieżącej polityki fiskalnej. Z jednej strony stymulujący podatników do podejmowania aktywności w zakresie dbania o własne interesy majątkowe, a z [...]