Cryptocurrency World Expo Warsaw Summit 2018

Aleksandra Kopeć, prawnik w dziale Prawa Rynku Kapitałowego w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy uczestniczyła w panelu „ICO- investments, trends and legal regulations” podczas Cryptocurrency World Expo Warsaw Summit 2018, które odbyło się 19 lipca 2018 roku w Warszawie.

Dyskutowano między innymi o tym, czy Initial Coin Offering podlega w Polsce i na świecie regulacji odpowiednich przepisów prawnych i kognicji organów nadzoru oraz tego na jakie kwestie prawne należy zwrócić szczególną uwagę podczas planowania takiego przedsięwzięcia.

Foto: Cryptocurrency World Expo