Szkolenie bezpłatne

WEBINARIUM: Cudzoziemiec na polskim rynku pracy w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych. Szanse i zagrożenia.

Termin:

  • 23.06.2022 (czwartek), godzina 10:00

Patron merytoryczny:

PRELEGENCI

Dr Andrzej Lulkowski
Managing Associate

Prawnik zarządzający Działu Prawa Imigracyjnego, specjalista z zakresu szeroko pojętego prawa imigracyjnego, szczególnie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

Czytaj więcej

Program ramowy

  1. Niespełnione oczekiwania wobec napływu potencjalnych pracowników z Ukrainy;
  2. Obecna sytuacja dotycząca postępowań o udzielenie zezwoleń pobytowych;
  3. Obecna sytuacja w zakresie uzyskania zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących legalności wykonywania pracy obywateli Ukrainy w Polsce.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 511 249 206
e-mail: d.leszczynska@siw.pl
REJESTRACJA