Czy przepisy o korekcie kosztów z niezapłaconych faktur zostaną usunięte?

18.12.2014 / Publikacje / Podatki

W dniu 9 grudnia obecnego roku prezydent skierował do Sejmu projekt zmian w ustawach podatkowych, który obejmuje między innymi wykreślenie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów o korekcie kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania należności wobec kontrahenta w ustawowym terminie. Warto dodać, że wspomniane przepisy obowiązują dopiero
od 1 stycznia 2013 roku.

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zakłada uchylenie przepisów, wyłączających możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych należności wynikających z niezapłaconych przez podatnika w ustawowo określonym terminie faktur oraz nakazujących dokonywanie odpowiednich korekt zmniejszających lub zwiększających (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wprowadza się jednocześnie przepis przejściowy, na mocy którego podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć koszty uzyskania przychodów.

W uzasadnieniu projektu napisano, że przepisy te, choć miały przyczyniać
się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców, przyczyniły się w praktyce do znacznego wzrostu dotyczących ich obowiązków administracyjnych oraz same generowały dodatkowe koszty. Powodowały bowiem między innymi konieczność wdrażania przez przedsiębiorców dodatkowych rozwiązań technicznych.

Zakładany przez projektodawcę termin wejścia zmian w życie
to 1 stycznia 2016 roku.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę