Dawid Rasiński dla Rzeczpospolita

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: criminal compliance w działalności przedsiębiorstwa

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (dalej „nowa ustawa”), czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Jej uchwalenie może nastąpić w pierwszym kwartale tego roku. Projektodawca, wzorem innych państw europejskich, pragnie poprzez nowe przepisy zwiększyć efektywność zwalczania przestępczości gospodarczej, zapewniając pokrzywdzonym większą szansę naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Zobacz więcej