Doradzaliśmy deweloperowi przy transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków o wartości 170 mln PLN

28.02.2023 / Sukcesy / Transakcje / Nieruchomości

W ramach stałej obsługi prawnej jednego z Klientów Kancelarii – dużego przedsiębiorstwa budowlanego realizującego projekty budowlane zarówno w ramach generalnego wykonawstwa jak i samodzielnie w branży deweloperskiej – zapewniliśmy kompleksowe wsparcie przy transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków w Warszawie o wartości ok. 170 ml zł brutto na rzecz jednego z zagranicznych inwestorów działającego w branży nieruchomości.

Szczegóły transakcji 

Po nabyciu przez Klienta w 2021 roku prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Warszawie o łącznej powierzchni przekraczającej 32.000 m2 oraz własności posadowionych na nich budynków Klient podjął decyzję o kontynuowaniu inwestycji budowlanej uprzednio na niej prowadzonej jedynie na części z nabytych działek, a pozostałym zakresie zdecydował o ich sprzedaży.

W październiku 2021r. Klient zawarł przedwstępne umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów, własności budynków i budowli oraz innych praw za kwotę ok. 170 mln zł brutto, w ramach których nie tylko zobowiązał się do przeniesienia na rzecz przyszłego nabywcy praw użytkowania wieczystego gruntu i własności Budynków, o których wyżej mowa, ale i do dokończenia przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego na zbywanych działkach w postaci budowy szeregu budynków usługowych.

W wykonaniu umowy przedwstępnej, po każdorazowym zakończeniu etapów prac budowlanych wykonywanych na rzecz przyszłego nabywcy, w wykonaniu zawartej umowy przedwstępnej Klient sukcesywnie zawierał z przedmiotowym nabywcą umowy przyrzeczone sprzedaży, z których ostatnia zawarta została w lutym 2023r.

Aktualnie Klient prowadzi aktywną sprzedaż lokali wybudowanych na działkach, które nie były objęte ww. umowami przyrzeczonymi sprzedaży.

Nasze doradztwo i skład zespołu

Kancelaria prowadziła kompleksowe doradztwo prawne związane tak z negocjacjami warunków przedwstępnych umów sprzedaży jak i umów przyrzeczonych, a także prowadziła bieżącą obsługę prawną wszelkich spraw związanych z procesem budowlanym prowadzonym przez Klienta na działkach objętych umowami przedwstępnymi.

W skład zespołu transakcyjnego wchodzili nasi eksperci: Damian Wasik – Radca prawny, Mariusz Kowolik – Partner i Radca prawny oraz Jacek Ziembiński – Adwokat.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  28.06.2024 / Sukcesy

  Wygrana przed NSA w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

  27.06.2024 / Sukcesy

  Doradzaliśmy przy nabyciu nieruchomości na Mierzei Wiślanej

  11.06.2024 / Sukcesy

  Doradzaliśmy przy transakcji finansowania w formule private debt części ceny nabycia przez spółkę z grupy Resi Capital S.A.

  27.05.2024 / Sukcesy

  Doradzaliśmy Alides Polska i Aya Properties Fund przy nabyciu biurowca Metron w Warszawie

  10.05.2024 / Sukcesy

  Doradzaliśmy Alides Polska w nabyciu nieruchomości przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie

  07.12.2023 / Sukcesy

  Doradzaliśmy finansującym przy transakcji finansowania dla grupy Cavatina Holding

  Powrót na górę