Szkolenie bezpłatne

„Działalność firmy w nowej rzeczywistości związanej z pandemią”

Termin:

  • 28 wrzesień (poniedziałek), godzina 10.00 – 12.00

Miejsce szkolenia:

  • BetaMed S.A. ul. Racławicka 20A, 41 – 506 Chorzów

Organizator:

BCC

Patron merytoryczny:

PRELEGENCI

Michał Wysłocki
Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego
Ekspert Business Centre Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców, w tym spółki skarbu państwa, w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich.

Czytaj więcej

Marcin Frąckowiak
Radca Prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence  z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych  z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej

Program ramowy

  • przekraczanie granic przez cudzoziemców oraz legalizacja pracy w czasie koronawirusa,
  • praca zdalna, zasady, dobre praktyki + planowana nowelizacja przepisów,
  • roszczenia pracownika związane z covid-19: zwolnienia lekarskie, prewencyjne testy na wykrycie covid-19, itd.
  • networking + wymiana kontaktów.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
Zapisz się na szkolenie

Termin szkolenia:

28 wrzesień 2020 r. – Chorzów

Dane osoby zgłaszającej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. ul. Grzybowska 4 lok. U-7a 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000487876, w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 –).