Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego

MIĘDZYNARODOWE OPODATKOWANIE

 • planowanie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą,
 • doradztwo w zakresie reguł opodatkowania za granicą,
 • doradztwo przy planowaniu transakcji międzynarodowych,
 • tworzenie struktur międzynarodowych,
 • unikanie podwójnego opodatkowania,
 • wymiana informacji w sprawach podatkowych,
 • podatek u źródła, w szczególności doradztwo w sprawie międzynarodowych przepływów odsetkowych, dywidendowych, licencyjnych,
 • wprowadzanie procedur zabezpieczających prawidłową realizację obowiązków płatnika w transakcjach z podmiotami zagranicznymi,
 • doradztwo w sprawie regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC),
 • doradztwo w przedmiocie ustalania powstania zakładu podatkowego przedsiębiorcy w Polsce lub zagranicą,
 • opodatkowanie cudzoziemców.