Zespół

Mariusz Kowolik
Partner

Damian Wasik
Radca Prawny

Magdalena Janik-Zielonka
Radca Prawny

Katarzyna Samburska – Bęben
Radca prawny

Paulina Zalcman
Radca Prawny

Łukasz Prusik
Radca prawny

Wojciech Czekaj
Adwokat

Sebastian Cekiera
Radca prawny

Mikołaj Sołtysiak
Aplikant radcowski

Barbara Hornowska
Aplikant radcowski

Oferta Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Pobierz folder (plik pdf)

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Prawnicy Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego specjalizują się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej negocjacji i zawierania umów cywilnych, a także zapewniają pomoc prawną w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego świadczą obsługę prawną poprzez:

  • negocjacje i konstruowanie umów
  • postępowania sądowe, cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, Sądami Arbitrażowymi, Trybunałem Konstytucyjnym, przed Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
  • ugody sądowe i pozasądowe
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami
  • dochodzenie odszkodowań
  • doradztwo prawne w zakresie prawa wspólnotowego
  • audyty prawne