Zespół

Mariusz Kowolik
Partner

Damian Wasik
Radca Prawny

Magdalena Janik-Zielonka
Radca Prawny

Katarzyna Samburska – Bęben
Radca prawny

Paulina Zalcman
Radca Prawny

Łukasz Prusik
Radca prawny

Wojciech Czekaj
Adwokat

Sebastian Cekiera
Radca prawny

Mikołaj Sołtysiak
Aplikant radcowski

Barbara Hornowska
Aplikant radcowski

Paulina Ziobrowska
Specjalista

Oferta Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Pobierz folder (plik pdf)

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Prawnicy Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego specjalizują się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej negocjacji i zawierania umów cywilnych, a także zapewniają pomoc prawną w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego świadczą obsługę prawną poprzez:

  • negocjacje i konstruowanie umów
  • postępowania sądowe, cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, Sądami Arbitrażowymi, Trybunałem Konstytucyjnym, przed Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
  • ugody sądowe i pozasądowe
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami
  • dochodzenie odszkodowań
  • doradztwo prawne w zakresie prawa wspólnotowego
  • audyty prawne