Dział Prawa Energetycznego

Prawnicy Działu Prawa Energetycznego specjalizują się w sprawach z zakresu elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii.

We współpracy z Prawnikami z Działu Prawa Administracyjnego Klienci Kancelarii reprezentowani są w sprawach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dział Prawa Energetycznego oferuje kompleksowe prowadzenie spraw:

  • doradztwo w kwestiach regulacyjnych dotyczących, m.in. decyzji koncesyjnych, taryfowych, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
  • doradztwo przy realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze elektroenergetycznym oraz sektorze gazowym, a takżew podsektorach elektrociepłowni i ciepłowniczym, odnawialnych źródeł energii i paliwowym;
  • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu regulacji Energetyki oraz przed innymi organami administracji publicznej w sprawach związanych z sektorem elektroenergetycznym oraz sektorze gazowym, a także w podsektorach elektrociepłowni i ciepłowniczym, odnawialnych źródeł energii i paliwowym;
  • przygotowywanie i negocjacje umów z zakresu energetyki, m.in. EFET, umowy przesyłowe, umowy nabycia praw majątkowych, kontrakty bilateralne;
  • przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz innych produktów energetycznych;
  • opiniowanie procesu legislacyjnego zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i UE;
  • wsparcie przedsiębiorstw energetycznych w transakcjachnabywania lub przejmowania innych spółek z sektoraenergetycznego;
  • audyty prawne dotyczące procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwach energetycznych.