Doradztwo w organizacji przedsięwzięć gospodarczych

Powszechnie mówi się, iż w Polsce mieliśmy do tej pory do czynienia z rozwojem pierwszego pokolenia przedsiębiorców. Aktualnie jesteśmy świadkami narodzin nowych przedsięwzięć, bądź przejęcia sterów przez kolejne pokolenia w przedsięwzięciach już istniejących. Wielu naszych partnerów, poświęcając się w pełni budowie silnego przedsiębiorstwa, nie zawsze miało możliwość szczegółowego rozważania każdej kwestii związanej z jego strukturą organizacyjną. Z drugiej strony zaś ci, którzy wybrali najlepszą w danym okresie strukturę, stoją po latach przed tym samym problemem, co pierwsi z wymienionych. Jest to problem ciągłych zmian gospodarczych, a co za tym idzie – zmian w zakresie regulacji prawnych. Z ich powodu w obydwu przypadkach niezbędnym jest podjęcie nowej, aktualnej dyskusji o strukturze przedsiębiorstw.

Wartymi szczególnej dyskusji są takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo majątkowe, ochrona przed ryzykami otaczającymi przedsiębiorstwo, zapewnienie jego trwałości czy efektywności podatkowej.

Prawnicy Kancelarii posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę i świadomość biznesową, pozwalającą prowadzić z przedsiębiorcami dialog na wysokim poziomie, skupiając się przy tym na ich konkretnych potrzebach oraz postawionych celach.