Fuzje, przejęcia, podziały, przekształcenia

Coraz częściej przedsiębiorcy stoją przed koniecznością podjęcia decyzji o zmianie formy prawnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, decyzji o dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej lub jej konsolidacji. Wynika to z rosnących rozmiarów przedsiębiorstw, chęci zmiany reżimu prawnego, skorzystania z atutów jakie dają poszczególne formy prawne uregulowane w Kodeksie spółek handlowych lub z chęci wyboru najbardziej dogodnego sposobu opodatkowania dochodu dystrybuowanego do wspólników. W niektórych z tych wypadków przedsiębiorcy wybierają przekształcenie jako ścieżkę zmiany formy prawnej jako najbardziej neutralną. Nie bez znaczenia jest bowiem zasada kontynuacji, z którą wiąże się przekształcenie. Oznacza ona co do zasady jedynie zmianę formy prawnej, ale nie zmianę po stronie samego podmiotu poddawanego przekształceniu. Dzięki temu, w związku z przekształceniem niemal w żadnym przypadku nie występuje konieczność zmiany umów z kontrahentami, pracownikami, nie istnieje konieczność uzyskiwania na nowo koncesji, licencji czy zezwoleń. Banki, podmioty finansujące dotacje, podmioty oferujące ubezpieczenia gospodarcze i wiele innych podobnych podmiotów, których reakcja na planowane zmiany jest dla przedsiębiorcy ważna, nie reagują negatywnie na dokonanie przez spółkę przekształcenia.

Prawnicy Kancelarii mają za sobą setki procesów fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń, w ramach których każda, nawet najbardziej drobna kwestia była szczegółowo rozważana, oraz gdzie sam proces zmian przebiegał zawsze niemal niezauważalnie dla życia przedsiębiorstwa. Dostosowanie przedsiębiorstw naszych partnerów do zmieniających się warunków prawnych i gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu niezakłóconej możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej to dla nas priorytet.