Ład korporacyjny, wewnętrzna struktura organizacyjna

W ślad za rozwojem gospodarczym wielu przedsiębiorstw idzie zwiększenie liczby zatrudnienia. Pośród nowych pracowników wyłaniają się osoby, którym warto powierzyć określone odpowiedzialne funkcje w spółce, w tym funkcje zarządcze. W takiej sytuacji, celem zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania organizmu jakim jest przedsiębiorstwo, aby osiągnąć porządek pozwalający szybko i efektywnie podejmować trafne decyzje gospodarcze, niezbędnym jest zbudowanie ładu korporacyjnego i ustalenie odpowiedniej wewnętrznej struktury organizacyjnej. Jednocześnie nie należy zapominać o konieczności zapewnienia mechanizmów ochronnych, prewencyjnych, eliminujących czynniki ryzyka związane z podziałem kompetencji w firmie. Nowy porządek pozwala zapobiegać negatywnym skutkom prawnym podejmowania nieuzgodnionych decyzji. Umożliwia on egzekwowanie obowiązków od osób piastujących określone funkcje w spółce. Dzięki odpowiedniemu ładowi i strukturze możliwym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także rozwoju kadry.

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw sektora publicznego, a także prywatnych korporacji o kapitale zagranicznym jak i krajowym, pozwala wdrażać ład odpowiadający rozmiarom i potrzebom określonego przedsiębiorstwa. Wszystko dzięki badaniu jego charakterystyki, potrzeb i celów, a także dialogowi ze wszystkimi zainteresowanymi.