Ochrona majątku kluczowego

Ponad dwadzieścia lat rozwoju większości polskich przedsiębiorstw pozwala określić ich jedną wspólną cechę. Przedsiębiorstwa te zgromadziły w swoich strukturach znaczny majątek, często wielokrotnie większy od majątku właścicieli przedsiębiorstwa. Majątek ten, jako skumulowany w jednym podmiocie, jest w całości narażony na ryzyko utraty w trakcie ewentualnego niepowodzenia gospodarczego. Wiele dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa, stosuje metody zarządzania tym ryzykiem, wykorzystujące umiejętną strukturyzację. Dzięki tym metodom możliwym jest określenie różnego poziomu ryzyka wobec poszczególnych składników majątkowych. W zakresie najważniejszych składników majątkowych możliwym jest nawet wyeliminowanie tego ryzyka.

W ramach prowadzonego doradztwa w organizacji nowych i reorganizacji istniejących przedsięwzięć gospodarczych nasi prawnicy tworzą i wdrażają rozwiązania pozwalające chronić to, co w danym przedsiębiorstwie najcenniejsze.