Optymalizacja majątkowo-podatkowa

Nieustannie zmieniająca się sytuacja rynkowa, rosnąca konkurencyjność oraz chęć rozwoju sprowadza wielu naszych partnerów do wniosku, iż niezbędnym elementem bytu gospodarczego dzisiejszych przedsiębiorstw jest ich optymalność majątkowa i podatkowa. Przedsiębiorca, który nie korzysta z najlepszych rozwiązań podatkowych przeznaczonych konkretnie dla jego przedsięwzięcia ryzykuje utratą swej pozycji na rynku na rzecz innych podmiotów, których rentowność jest wyższa. Uniknięcie tej perspektywy jest możliwe m.in. dzięki odpowiedniemu planowaniu podatkowemu. Korzystne stawki podatkowe, możliwie niska podstawa opodatkowania uzyskana dzięki odpowiednim kosztom uzyskania przychodu, w tym amortyzacji, uniknięcie tzw. „podwójnego opodatkowania” – to kanon zagadnień, nad którymi zawsze warto się pochylić. Ostrożne i świadome planowanie podatkowe pozwala często zyskać jednocześnie na ochronie kluczowych składników majątku przedsiębiorstwa, które warto wyłączyć spod ryzyka utraty.

Nasz zespół jest otwarty na dyskusję na temat rozwiązań, których wprowadzenie warto rozważyć w Państwa przypadku.