Planowanie sukcesji majątkowej

Sukcesja pokoleniowa w przedsiębiorstwach, której jesteśmy aktualnie świadkami, częstokroć wymaga pieczołowitego planowania. Istotne znaczenie planowania znajduje swój fundament w chęci zapewnienia przez ustępujących przedsiębiorców swoim sukcesorom mechanizmów, które mogą znacznie zminimalizować lub nawet wyeliminować ryzyko podjęcia przez nich błędnych decyzji gospodarczych czy zaistnienia innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na wartość przedsiębiorstw lub innego majątku będącego przedmiotem sukcesji. Celem uniknięcia powstania stanu tzw. „klęski urodzaju” ustępujący winien zabezpieczyć swojego sukcesora przed wieloma ryzykami, z jakimi ten może się spotkać. Mają one bowiem równie często charakter wewnętrzny (skonfliktowani bliscy, spadkobiercy ustawowi, testamentowi, uprawnieni do zachowku) jak zewnętrzny (konkurencja, pozostali wspólnicy, inni interesariusze).

Bogata wiedza na temat potencjalnych czynników ryzyka skierowanych przeciwko uczestnikom sukcesji, a także szeroki wachlarz rozwiązań prawnych oferowanych przez prawników Kancelarii, pozwala każdorazowo na sformułowanie szytego na miarę planu sukcesji majątkowej, którego mechanizmy mogą odnosić pozytywne skutki na zgromadzoną masę majątkową nawet przez dziesiątki kolejnych lat.