Przedsiębiorstwa rodzinne

Przedmiotem szczególnego zainteresowania naszego zespołu są przedsiębiorstwa rodzinne. Bogata wiedza na temat specyfiki takich przedsięwzięć, potrzeb ich uczestników, ograniczeń, a także specyficznych możliwości stanowiących ich wyróżnik, czyni z prawników naszej Kancelarii partnerów godnych dyskusji.

Nasze doświadczenie zdobyte na wielu polach z powodzeniem przenosimy na grunt spraw dotyczących rodzinnych przedsięwzięć. Firmy te, często będące podmiotami niezwykle rozwojowymi, chętnie korzystają z naszych pomysłów. Dzięki temu wraz z ich rozwojem gospodarczym idzie rozwój świadomości prawnej oraz odpowiedniość stosowanych instrumentów prawnych.