Dział Prawa Podatkowego

Wspieramy biznes od ponad 15 lat doradzając zarówno międzynarodowym korporacjom, jak i firmom rodzinnym, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług. Dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu na rynku posiadamy rozwiązania, które skutecznie pomagają osiągać założenia biznesowe oraz zapewniają naszym klientom dynamiczny rozwój. Jako praktycy dbamy nie tylko o prawne aspekty prowadzenia działalności. Koncentrujemy się w szczególności na potrzebach współczesnego obrotu gospodarczego każdorazowo mając na względzie specyfikę branży.

Nasza działalność koncentruje się na następujących obszarach:

BIEŻĄCA OBSŁUGA PODATKOWA

 • usługa „hotline” – rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych w zależności od potrzeb klienta poprzez spotkanie/telefon/mail,
 • analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
 • opracowanie pisemnych opinii podatkowych,
 • bieżące informowanie o ważnych orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów i nowych preferencjach podatkowych.

COMPLIANCE PODATKOWY, ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PODATKOWYM, MDR, AML.

 • Kompleksowe przeglądy podatkowe, weryfikujące prawidłowość całości rozliczeń podatkowych,
 • weryfikacja pod względem prawidłowości bieżących procedur rozliczania podatków,
 • analiza konsekwencji podatkowych planowanych modeli biznesowych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wiążących interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających,
 • sporządzanie analiz oraz dokumentacji ekonomicznych i gospodarczych uzasadniających transakcję i wdrożenie nowych modeli biznesowych,
 • opracowanie dedykowanej, wewnętrznej procedury dotyczącej wypełniania obowiązku raportowania do Szefa KAS o schematach podatkowych, która skutecznie ograniczy ryzyko osób zarządzających odpowiedzialności karno-skarbowej,
 • opracowanie procedur wewnętrznych zgodnych z najwyższymi standardami AML,

CENY TRANSFEROWE

 • przeprowadzanie audytów w zakresie cen transferowych,
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych,
 • przygotowywanie analiz porównawczych (benchmark),
 • przygotowanie procedur wewnętrznych w zakresie cen transferowych,
 • sporządzanie opinii w sprawie zagadnień dot. cen transferowych,
 • doradztwo w sprawie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,

OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI I TRANSAKCJI NIERUCHOMOŚCIOWYCH

 • opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomościowym (VAT, podatki dochodowe, PCC),
 • opodatkowanie dochodów z inwestycji w nieruchomości, w tym dochodów z najmu, dzierżawy, leasingu lub dochodów ze zbycia,
 • doradztwo w sprawie wyboru optymalnej struktury transakcji,
 • doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek i funduszy nieruchomościowych,
 • podatkowe aspekty nakładów inwestycyjnych na nieruchomość,
 • amortyzacja podatkowa nieruchomości, podatkowe aspekty kosztów utrzymania nieruchomości,
 • podatek od nieruchomości,

DORADZTWO DLA PRACODAWCÓW

 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia i zasad wynagradzania, a także ich opodatkowania oraz objęcia ubezpieczeniem społecznym,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry menedżerskiej,
 • opracowanie oraz analiza programów motywacyjnych,
 • wsparcie w zakresie opodatkowania świadczeń dodatkowych, pozapłacowych dla pracowników,
 • aspekty podatkowe powierzania pracownikom narzędzi pracy,
 • stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu twórców,

MIĘDZYNARODOWE OPODATKOWANIE

 • planowanie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą,
 • doradztwo w zakresie reguł opodatkowania za granicą,
 • doradztwo przy planowaniu transakcji międzynarodowych,
 • tworzenie struktur międzynarodowych,
 • unikanie podwójnego opodatkowania,
 • wymiana informacji w sprawach podatkowych,
 • podatek u źródła, w szczególności doradztwo w sprawie międzynarodowych przepływów odsetkowych, dywidendowych, licencyjnych,
 • wprowadzanie procedur zabezpieczających prawidłową realizację obowiązków płatnika w transakcjach z podmiotami zagranicznymi,
 • doradztwo w sprawie regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC),
 • doradztwo w przedmiocie ustalania powstania zakładu podatkowego przedsiębiorcy w Polsce lub zagranicą,
 • opodatkowanie cudzoziemców,

POSTĘPOWANIA PODATKOWE I SĄDOWE

 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
 • ochrona prawna i zabezpieczenie członków zarządu oraz kadry menedżerskiej przed ryzykiem wynikającym z ewentualnych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • przygotowywanie procedury wewnętrznej, która skutecznie ograniczy ryzyko osób zarządzających przedsiębiorstwem przed odpowiedzialnością karną oraz karno-skarbową.