Obserwuj nas na:

sadkowski-prawopracy.com

Oferta Działu Prawa Pracy

Pobierz folder (plik pdf)

Pracownicy działu

Marzena Łabędź
Partner, Radca Prawny

Monika Kolasińska
Radca Prawny

Adam Wielgus
Radca Prawny

Marcin Frąckowiak
Radca prawny

Ewelina Miłobędzka
Radca prawny

Karolina Wojtas
Adwokat

Przemysław Zając
Aplikant radcowski

Natalia Prawdzik
Asystent Działu Prawa Pracy

Przemysław Świder
Prawnik

Dział Prawa Pracy

Specjalizacją prawników Działu Prawa Pracy jest w szczególności szeroko pojęte prawo pracy zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Zajmują się oni rozwiązywaniem problemów oraz wyjaśnieniem wątpliwości prawnych i wspieraniem Klientów Kancelarii, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawa i potrzeb biznesowych Klienta

W obszarze prawa pracy świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji
 • umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
 • porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnieni
 • doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce
 • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy
 • audyty prawne