Dział Prawa Pracy

Specjalizacją prawników Działu Prawa Pracy jest w szczególności szeroko pojęte prawo pracy zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Zajmują się oni rozwiązywaniem problemów oraz wyjaśnieniem wątpliwości prawnych i wspieraniem Klientów Kancelarii, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawa i potrzeb biznesowych Klienta

W obszarze prawa pracy świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji
 • umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
 • porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnieni
 • doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce
 • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy
 • audyty prawne

ALERTY