Dział Prawa Rodzinnego

Zespół Działu Prawa Rodzinnego oferuje kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych oraz spadkowych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy rodzinne są dla Państwa szczególnie istotne – dotyczą bowiem osobistej, niekiedy bardzo intymnej sfery Państwa życia.

Z doświadczenia wiemy, że sprawy te wymagają ponadprzeciętnego zaangażowania i zrozumienia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy zaoferować Państwu nie tylko naszą wiedzę i doświadczenie, lecz chcemy otoczyć Państwa kompleksowym wsparciem.

Z tego też względu współpracujemy między innymi z detektywami, psychologami dziecięcymi i mediatorami, analitykami finansowymi oraz biegłymi – część z nich współpracuje z nami na stałe.

Oferujemy pomoc zarówno na etapie przedsądowym (konsultacje, negocjacje, udział w czynnościach np. mediacjach), jak i sądowym.

Naszym celem jest przeprowadzenie Państwa przez te szczególnie trudne sprawy w sposób zapewniający Państwu poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

W prowadzonych przez nas sprawach o alimenty ale też o podział majątku dorobkowego, jako jedna z nielicznych Kancelarii w kraju we współpracy z naszymi analitykami finansowymi oraz detektywami, przedstawiamy Sądowi:

 • pełne analizy finansowo majątkowe częstokroć zawierające informacje o ukrytych składnikach majątkowych, oraz celowo zaniżanych wynikach finansowych,
 • opinie biegłych rewidentów,
 • opinie rzeczoznawców majątkowych,
 • czasami informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstw karnych oraz karno-skarbowych,
 • analizy struktur międzynarodowych zawierające szczegółowe informacje o beneficjentach rzeczywistych, pozwalające nam uzyskać dla naszych klientów jak najlepsze orzeczenia także uwzględniając ich wymiar finansowy.

Dział Prawa Rodzinnego zajmuje się w szczególności sprawami:

 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka (np. ustalenie miejsca pobytu dziecka, wyrażenie zgody na zapis do szkoły, wyjazd za granicę, rozporządzenie majątkiem dziecka);
 • o kontakty (ustalenie, zmianę, zakazanie), o zagrożenie ukaraniem karą grzywny za niewykonane kontakty;
 • o rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej;
 • o przysposobienie, ustanowienie pieczy zastępczej;
 • o wydanie dziecka;
 • o demoralizację nieletnich;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • o alimenty
 • o podział majątku,
 • orzekanie w sprawach zabezpieczenia potrzeb rodziny,

SPRAWY SPADKOWE

 • postępowania spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku z ustawy, z testamentu; postępowania o zatwierdzenie złożenia oświadczenia o uchyleniu się skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku; postępowania w przedmiocie zgody sądu opiekuńczego na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego; podziały majątku połączone z postępowaniem spadkowym, doradztwo w zakresie przygotowania testamentów)