Pracownicy działu

Rafał Wojciechowski
Dyrektor Działu, Adwokat

Piotr Żelek
Radca prawny

Justyna Łapaj
Aplikant radcowski

Kopeć Aleksandra
Prawnik

Rybczyńska Karolina
Młodszy prawnik

Jakub Sobotka
Młodszy prawnik

Oferta Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Pobierz folder (plik pdf)

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w wewnętrznej obsłudze instytucji finansowych. Rozumiemy specyfikę ich pracy i konieczność wyważenia interesów biznesowych i bezpieczeństwa prawnego. Nie poprzestajemy na prezentowaniu teoretycznych konstrukcji, a wdrażamy działające w praktyce struktury, pomagając osiągać założenia biznesowe.

  • Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo od strony compliance, analizując wewnętrzne ryzyka związane ze zgodnością działalności z prawem i pomagając w budowie hermetycznej i sprawnej struktury wewnętrznej. Reprezentujemy klientów w sporach przed organami nadzoru oraz wspieramy w bieżącej komunikacji z Komisją Nadzoru Finansowego.
  • Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Nasi prawnicy mają doświadczenie w obrocie gospodarczym na rynku kapitałowym i mają możliwość „uszycia na miarę” garnituru inwestycyjnego i struktury prawno-finansowej. Współpracujemy z podmiotami profesjonalnymi, gwarantującymi najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełną specjalizację.
  • Jesteśmy Kancelarią, która gwarantuje kompleksową obsługę prawną i jednocześnie rozumie potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego. Prezentujemy biznesowe podejście do struktur transakcyjnych, zmierzając do realizacji celów naszych klientów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawnego.
  • Przedstawiamy dynamiczne i nowatorskie rozwiązania, gwarantując sprawność obsługi naszych klientów. Rozumiemy, że w dobie informatyzacji ochrona interesów spółek publicznych wymaga błyskawicznych reakcji i pełnej dostępności.
  • Pomagamy odnaleźć drogę w zawiłym gąszczu regulacji prawnych rynku kapitałowego. Stoimy po stronie interesu klienta, wskazując na zawiłości działań instytucji, dystrybutorów i organów nadzoru. Zapewniamy szybką i skuteczną reakcję w razie naruszenia interesu naszych klientów, wykorzystując doświadczenie zdobyte w czasie pracy po finansowej stronie rynku.
  • Oceniamy ryzyka związane z transakcjami na rynku kapitałowym i rekomendujemy działania związane z planowanymi lub podjętymi inwestycjami. Zapewniamy naszym klientom komfort inwestowania poprzez jasne artykułowanie zagrożeń i budowanie rozwiązań, mających na celu ich minimalizację.

Oferta szkoleń

Prowadzący szkolenia