Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w wewnętrznej obsłudze instytucji finansowych. Rozumiemy specyfikę ich pracy i konieczność wyważenia interesów biznesowych i bezpieczeństwa prawnego. Nie poprzestajemy na prezentowaniu teoretycznych konstrukcji, a wdrażamy działające w praktyce struktury, pomagając osiągać założenia biznesowe.

  • Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo od strony compliance, analizując wewnętrzne ryzyka związane ze zgodnością działalności z prawem i pomagając w budowie hermetycznej i sprawnej struktury wewnętrznej. Reprezentujemy klientów w sporach przed organami nadzoru oraz wspieramy w bieżącej komunikacji z Komisją Nadzoru Finansowego.
  • Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Nasi prawnicy mają doświadczenie w obrocie gospodarczym na rynku kapitałowym i mają możliwość „uszycia na miarę” garnituru inwestycyjnego i struktury prawno-finansowej. Współpracujemy z podmiotami profesjonalnymi, gwarantującymi najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełną specjalizację.
  • Jesteśmy Kancelarią, która gwarantuje kompleksową obsługę prawną i jednocześnie rozumie potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego. Prezentujemy biznesowe podejście do struktur transakcyjnych, zmierzając do realizacji celów naszych klientów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawnego.
  • Przedstawiamy dynamiczne i nowatorskie rozwiązania, gwarantując sprawność obsługi naszych klientów. Rozumiemy, że w dobie informatyzacji ochrona interesów spółek publicznych wymaga błyskawicznych reakcji i pełnej dostępności.
  • Pomagamy odnaleźć drogę w zawiłym gąszczu regulacji prawnych rynku kapitałowego. Stoimy po stronie interesu klienta, wskazując na zawiłości działań instytucji, dystrybutorów i organów nadzoru. Zapewniamy szybką i skuteczną reakcję w razie naruszenia interesu naszych klientów, wykorzystując doświadczenie zdobyte w czasie pracy po finansowej stronie rynku.
  • Oceniamy ryzyka związane z transakcjami na rynku kapitałowym i rekomendujemy działania związane z planowanymi lub podjętymi inwestycjami. Zapewniamy naszym klientom komfort inwestowania poprzez jasne artykułowanie zagrożeń i budowanie rozwiązań, mających na celu ich minimalizację.

Newsletter DPRK

Oferta szkoleń