Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 31 (11/2022)

W listopadowym numerze Newslettera Działu Prawa Rynku Kapitałowego informujemy m.in. o:

  • podpisaniu przez Prezydenta ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie;
  • zmianie w ustawie o funduszach inwestycyjnych wprowadzającej pełną cyfryzację obowiązków informacyjnych;
  • rozpoczęciu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) konsultacji dotyczących projektu wytycznych w sprawie badania zdolności do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;
  • sprawozdaniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na temat sposobu uwzględnienia ryzyka ESG w nadzorze firm inwestycyjnych.

W tym wydaniu eksperckiego komentarza udzielił Mikołaj Górny – Specjalista w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy:

  • Nasz ekspert zwraca uwagę na to, że 10 listopada 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy oraz rozporządzenie (UE) w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Wprowadzone przepisy ustanowią istotne zmiany w zakresie raportowania niefinansowego (ESG) dla większości dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium UE.

Pobierz najnowszy newsletter i zapisz się do grona subskrybentów!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy newslettera zawierającego aktualności prawne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualności prawnych. [czytaj dalej]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach otrzymywania newslettera. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania newslettera.