Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

W ramach praktyki prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i postępowania egzekucyjnego oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców jak również osób fizycznych. Uczestnikom postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych proponujemy pomoc prawną na wszystkich etapach procedury. Reprezentujemy interesy zarówno dłużników jak i wierzycieli. Zajmujemy się w szczególności reprezentowaniem klientów na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Zapewniamy skuteczną ochronę prawną zarówno wierzycieli jak i dłużników:

 • stały monitoring spływu należności na rzecz wierzycieli,
 • konsultacje prawne w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed wszczęciem postępowania sądowego jak również w jego toku,
 • dochodzenie na rzecz wierzycieli należności zarówno na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, w tym zwłaszcza prowadzenie postępowań o zapłatę w ramach postępowania nakazowego, powództw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, ustalenia nieważności czynności prawnych dokonanych przez dłużników z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • doradztwo oraz dochodzenie na rzecz wierzycieli wierzytelności od wspólników spółek osobowych odpowiadających za zobowiązania spółek bez ograniczenia, małżonków dłużników w tym inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce,
 • konsultacje prawne w zakresie zabezpieczenia majątku dłużników przed bezprawnym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych,
 • doradztwo oraz reprezentowanie praw dłużników na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w tym ochrona interesów dłużników przed bezprawnym egzekwowaniem należności,
 • ochrona praw wierzycieli w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności oraz reprezentowanie praw wierzycieli w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w tym również względem podmiotów zagranicznych,
 • doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i postępowania egzekucyjnego należności od zagranicznych podmiotów,
 • ochrona praw dłużników w ramach postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz naprawczego,
 • doradztwo w zakresie kompleksowych rozwiązań dla firm w kryzysie. W zależności od sytuacji danego podmiotu dobieramy optymalne rozwiązania przewidziane w nowym Prawie restrukturyzacyjnym,
 • doradztwo licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.
 • konsultacje prawne oraz reprezentacja wierzycieli i dłużników w prowadzonych postępowaniach karnych w związku z bezprawnym naruszeniem ich praw.