Ogólna charakterystyka fundacji prawa maltańskiego

mapka_maltaMaltański kodeks cywilny przewiduje możliwość utworzenia fundacji będącej albo fundacją charytatywną (Purpose Foundation) albo fundacją prywatną (Private Foundation). Fundacje prywatne są powoływane w celu dokonywania świadczeń na rzecz określonych osób lub klas osób.

Fundacje prawa maltańskiego nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, mogą wszakże posiadać majątek, który przynosi zysk z tytułu działalności gospodarczej.