Ogólna charakterystyka fundacji prawa austriackiego

mapka_austriaAustriacka fundacja prywatna (Privatstiftung) jest osobą prawną, której cel i strukturę organizacyjną określa, w granicach regulacji prawa stanowionego, fundator w deklaracji założycielskiej. Wśród celów takiej fundacji prywatnej może być przykładowo działanie na rzecz wsparcia rodziny, określonego przedsiębiorstwa lub sztuki. Fundacja nie może jednak być zaangażowana w prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem takiej działalności o charakterze czysto incydentalnym lub pobocznym), nie może pełnić roli wspólnika spółki osobowej o nieograniczonej odpowiedzialności ani posiadać uprawnień zarządczych w spółce prawa handlowego.