Utworzenie fundacji

Deklarację założycielską tworzy statut fundacji (Stiftungsurkunde) wraz z załącznikiem (Stiftungszusatzurkunde). W statucie muszą znaleźć się informacje nt. celów fundacji, wniesionych do niej składników majątkowych, jak również jej nazwy, siedziby i terminu powołania.

Beneficjenci fundacji mogą być ujawnieni jedynie w załączniku do statutu. Załącznik taki nie jest przekazywany do rejestru lub sądu. Ponadto statut powinien określać sposób ustanawiania członków zarządu i audytora (wyznaczanych obligatoryjnie), nominowania członków rady nadzorczej i rady inwestorów (organów nieobowiązkowych), a także możliwości wprowadzania zmian w deklaracji założycielskiej. Fundacja zostaje utworzona w formie aktu notarialnego poprzez rejestrację w austriackim rejestrze handlowym spółek. Kapitał założycielski fundacji prywatnej nie może być niższy niż 70.000 EUR.