Zapisz się na Newsletter.
Bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy newslettera zawierającego aktualności prawne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualności prawnych.[czytaj dalej]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach otrzymywania newslettera. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania newslettera.

Nieruchomości

//Nieruchomości

Nieruchomości

Nasi eksperci z Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego, Działu Prawa Administracyjnego oraz Działu Prawa Podatkowego wspólnie doradzają w sprawach związanych z prawem budowanym i nieruchomościami. Zapewniają w tym obszarze obsługę prawną dla Klientów z wielu branż, w tym branży budowlanej i deweloperskiej. Profesjonalna pomoc prawna kierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych, jak również funduszy inwestycyjnych, spółek i przedsiębiorstw.

Nasza działalność koncentruje się na następujących obszarach:

TRANSAKCJE NA NIERUCHOMOŚCIACH / OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 • doradzanie i negocjowanie warunków umów z kontrahentami,
 • doradzanie w zakresie zminimalizowania ryzyk w kontraktach budowlanych i umowach dotyczących nieruchomości,
 • opracowywanie struktury nabycia i sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • koordynowanie przebiegu rozwiązywania sporów w procesie inwestycyjnym pomiędzy przedsiębiorcami na etapie przedsądowym,
 • wspieranie w wypełnieniu wszelkich obowiązków informacyjnych i rejestracyjnych związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości.

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste, hipoteka, obciążenia finansowe, miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, decyzje o warunkach zabudowy itd.),
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących bieżących wyzwań i zagadnień w związku z procesem inwestycyjnym,
 • przeprowadzenie audytu roszczeń przed złożeniem sprawy w sądzie.

WŁASNOŚĆ I POSIADANIE

 • sporządzanie i opiniowanie umów (umowy deweloperskie, kupna-sprzedaży i przedwstępne sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, dożywocia itd.),
 • doradzanie w sprawie opłat (opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za użytkowanie wieczyste),
 • doradzanie w sprawie o zniesienie współwłasności prawa do lokalu,
 • doradzanie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości,
 • doradzanie w sprawie o służebność,
 • doradzanie w sprawie o użytkowanie wieczyste.

OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 • doradzanie w zakresie kwalifikacji poszczególnych składników majątkowych do kategorii obiektów budowlanych,
 • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz reprezentowanie przed właściwymi sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
 • doradzanie przy stwierdzaniu i zwrocie nadpłaty w podatku od nieruchomości,
 • sporządzanie wniosków dotyczących ulgi mieszkaniowej, ulgi termomodernizacyjnej i innych ulg podatkowych,
 • doradzanie w zakresie amortyzacji nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
 • rejestrowanie spółek nieruchomościowych i spółek celowych w systemie S24.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

 • reprezentowanie inwestorów i wykonawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami (w tym postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających),
 • reprezentowanie w kwestiach spornych dotyczących nieruchomości (rozliczenia finansowe, niewykonanie umowy, zasiedzenia, umowy przedwstępne i warunkowe itp.),
 • reprezentowanie i doradzanie w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 • reprezentowanie i doradzanie w sporach sąsiedzkich,
 • reprezentowanie i doradzanie w sprawach o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji oraz w sprawach o odszkodowania,
 • reprezentowanie i doradzanie w sprawie dochodzenia należności wynikających z korzystania z nieruchomości.

Nasze wybrane projekty

 • Doradztwo w uwolnieniu nieruchomości Klienta od wpisów hipotek przymusowych z tytułu zaległości podatkowych.
 • Doradztwo przy podpisaniu umowy ramowej pomiędzy IBI Investment House a Crowd Real Estate na współfinansowanie projektów dotyczących finansowania private debt zabezpieczonego na nieruchomościach na kwotę 1 mld PLN.
 • Doradztwo przy sfinalizowaniu transakcji nabycia nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną o wartości ponad 4 mln PLN.
 • Doradztwo przy transakcji finansowania nabycia cukrowni w Pruszczu Gdańskim przez grupę NDI Development.

Newsletter Nieruchomości

ZAUFALI NAM

AKTUALNOŚCI

Kamil Książek o uldze na robotyzację dla dziennika Rzeczpospolita

Celem ulgi na robotyzację jest wspieranie firm w poprawie efektywności produkcji, co przyczynia się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zmiany w zakresie warunków technicznych budynków i ich usytuowania od 1 kwietnia 2024 r.

Już 1 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie z dnia 27 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych...

Mikołaj Sołtysiak o wynagrodzeniu ryczałtowym dla kwartalnika Prawo Budowlane

Opublikowany został najnowszy numer Prawo Budowlane. Kwartalnik, wydawanego przez MUST READ MEDIA. Autorem jednego z artykułów jest Mikołaj Sołtysiak – Aplikant radcowski w Dziale Prawa Cywilnego i Postepowania Sądowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jacek Ziembiński prelegentem podczas kongresu dotyczącego planowania przestrzennego

Już 19 października odbędzie się IX Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego organizowany przez Must Read Media w formule online. Podczas wydarzenia wystąpi nasz ekspert – Jacek Ziembiński.

Zostaliśmy partnerem The Real Estate Conference

Mamy przyjemność poinformować, że jesteśmy partnerem tegorocznego wydarzenia: The Real Estate Conference organizowanego przez Belgian Business Chamber (BBC) w ramach trwających w listopadzie Belgian Days!

Jacek Ziembiński prelegentem IV Polskiego Kongresu Prawa Nieruchomości

W dniu 12 września odbędzie się IV Polski Kongres Prawa Nieruchomości w formule online. Podczas wydarzenia organizowanego przez Must Read Media jedną z prelekcji wygłosi nasz ekspert – Jacek Ziembiński.