Poznaj ofertę

Kontakt

Mariusz Kowolik, Partner
m.kowolik@siw.pl
Pobierz folder (plik pdf)

Prawo Medyczne

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści praktyki Prawa Medycznego świadczą obsługę
prawną poprzez:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ;
 • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego;
 • doradztwo prawne w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
 • fuzje, przejęcia, likwidacje oraz restrukturyzacje zakładów opieki zdrowotnej;
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód;
 • ochronę dóbr osobistych lekarzy;
 • optymalizację majątkowo- podatkową;
 • doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych;
 • reprezentację klientów w sporach z organami administracji publicznej;
 • przeprowadzanie audytów placówek medycznych;
 • prowadzenie szkoleń.