Poznaj ofertę

Kontakt

Mariusz Kowolik, Partner
m.kowolik@sadkowskiiwspolnicy.pl
Pobierz folder (plik pdf)

Prawo Medyczne – szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy szkolenia i konferencje oraz organizujemy śniadania biznesowe przede wszystkim dla kadry menedżerskiej oraz właścicieli.

Tematyka szkoleń przeprowadzanych przez specjalistów praktyki Prawa Medycznego jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Odpowiedzialność osób świadczących usługi medyczne – aspekty karne oraz cywilne.
  • Dokumentacja medyczna – aspekty praktyczne.
  • Ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia.
  • Prawo pracy w ochronie zdrowia – zasady zatrudniania personelu medycznego.
  • Optymalizacja prawna i podatkowa w działalności medycznej.
  • Realizacja kontraktów z NFZ.
  • Prawa pacjenta, zasady przyjmowania pacjentów małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Mając na uwadze potrzeby Klienta organizujemy zarówno dopasowane do jego potrzeb szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców.

Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, staranie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej.

Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadającą specjalistyczną wiedzę prawniczą i bogate doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie.