Poznaj ofertę

Kontakt

Mariusz Kowolik, Partner
m.kowolik@sadkowskiiwspolnicy.pl
Pobierz folder (plik pdf)

Prawo Medyczne – wybrane doświadczenie

Zrealizowaliśmy wiele projektów dla sektora ochrony zdrowia, poniżej prezentujemy wybrane z nich:

  • tworzyliśmy jedną z pierwszych w Polsce spółek lekarskich skupiających kilkuset lekarzy – specjalistów. Prace zespołu objęły kompleksowe przygotowanie ładu korporacyjnego spółki oraz rozbudowanych dokumentów prawnych wewnętrznych pomiędzy lekarzami. Doradzaliśmy w trakcie, zakończonych sukcesem, negocjacji lekarzy z zatrudniającym ich szpitalem;
  • doradzaliśmy przy jednym z pierwszych w Polsce postępowań naprawczych prywatnego podmiotu leczniczego doprowadzając w oczekiwanym przez Klienta momencie do zawieszenia wszystkich postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko Klientowi;
  • przeprowadziliśmy wiele audytów podmiotów leczniczych w zakresie przestrzegania przez te podmioty wszelkich relewantnych dla prowadzenia działalności medycznej przepisów prawa oraz doradzaliśmy przy wprowadzeniu ustandaryzowanych procedur postępowań w organizacjach (compliance);
  • przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy procesy restrukturyzacji prawno – podatkowej wielu podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem elementu sukcesji;
  • doradzaliśmy w procesie audytu i oceny prawnej związanej nabywaniem podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia;
  • doradzaliśmy naszemu Klientowi w procesie negocjacji i podpisania umowy o współpracy z wyspecjalizowaną kliniką dentystyczną w Szwajcarii;
  • doradzaliśmy jednemu z wiodących na rynku podmiotów leczniczych specjalizujących się w medycynie opartej o badania genetyczne w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją.