Poznaj ofertę

Kontakt

Mariusz Kowolik, Partner
m.kowolik@sadkowskiiwspolnicy.pl
Pobierz folder (plik pdf)

Prawo Medyczne – wybrane produkty

Nasi specjaliści realizują najbardziej innowacyjne projekty. Nasze usługi są zawsze dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta. Poniżej prezentujemy wybrane usługi, objęte doradztwem w ramach praktyki Prawa Medycznego.

Optymalizacja prawno – podatkowa jednostek leczniczych

 • opracowywanie wariantów optymalizacyjnych z uwzględnieniem kluczowych potrzeb klienta, ze szczególnym uwzględnieniem: ryzyk podatkowych, odpowiedzialności cywilnej, optymalizacji pracowniczej oraz elementu sukcesji;
 • doradztwo przy wdrożeniu wybranych wariantów optymalizacyjnych;
 • pomoc w pozyskaniu finansowania i negocjacjach umów dotyczących finansowania.

Ochrona procesowa podmiotów leczniczych

 • opracowanie strategii ochrony procesowej lekarzy, personelu medycznego i właścicieli jednostek leczniczych;
 • audyty na etapie przedprocesowym – diagnoza przypadku i wdrożenie działań minimalizujących ryzyka prawne związane ze zdarzeniem;
 • ochrona dobrego imienia podmiotów leczniczych oraz ich personelu;
 • ścisła współpraca z partnerami z zakresu public relations, ochrona przed atakami medialnymi;
 • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych.

Compliance podmiotów leczniczych

 • audyty podmiotów leczniczych;
 • przygotowanie wspólnie z Klientem standardowych procedur dla personelu;
 • szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego w kluczowych obszarach ryzyka.

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją w ochronie zdrowia

 • opracowanie i wdrożenie zabezpieczeń prawnych przed czynami nieuczciwej konkurencji np. zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa,  zabezpieczenie treści reklamowych oraz opisu świadczonych usług, zabezpieczenie przed „podkradaniem” pracowników i współpracowników;
 • ochrona interesów Klientów przed nieuczciwą konkurencją z wykorzystaniem instrumentów prawa karnego oraz prawa cywilnego;
 • ścisła współpraca z partnerami – agencjami detektywistycznymi w celu zabezpieczenia dowodów.

Fuzje i przejęcia podmiotów leczniczych (M&A)

 • audyty podmiotów leczniczych przed nabycie – sporządzanie raportów dla inwestorów;
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji procesu (list intencyjny, umowy o poufności, termsheet itp.);
 • wsparcie prawne w procesie negocjacji warunków przejęcia lub fuzji;
 • wsparcie prawne w okresie potransakcyjnym – weryfikacja i audyt potransakcyjny.