Podatki obrotowe

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Królestwa Niderlandów podlega opodatkowaniu według stosunkowo niskiej stawki podstawowej podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej, w wysokości 19,0%. Dla porównania podstawowa stawka podatku VAT w krajach Unii Europejskiej mieści się w przedziale od 15% do 25%. Ustawodawstwo holenderskie przewiduje ponadto dwie stawki preferencyjne w wysokości 0% oraz 6%, które mają zastosowanie do opodatkowania żywności, leków oraz usług transportowych