Organy fundacji

Księstwo Liechtenstein jest monarchią konstytucyjną położoną w Europie Zachodniej. Liechtenstein nie jest członkiem Unii Europejskiej, wchodzi jednak w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwo to jest również członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Księstwo jest państwem stabilnym zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym. Liechtenstein jest stroną prawie dziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie jest wpisane na czarną listę krajów OECD stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Jurysdykcja ta jest konkurencyjna pod względem warunków na jakich można na jej terytorium założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy zamierzają powołać w tym kraju spółkę holdingową, mogą liczyć również na liczne przywileje podatkowe. Z liberalnych rozwiązań przewidzianych w prawie podatkowym Liechtenstein mogą korzystać również osoby fizyczne zamierzające zlokalizować tu swoją działalność gospodarczą.

Warto podkreślić, iż władze Liechtensteinu, podobnie jak władze Luksemburga, zdecydowały się na wprowadzenie preferencyjnych zmian w luksemburskim prawie podatkowym. Powyższe zmiany, nie tylko redukują stawki podatku dochodowego, ale wprowadzają zarazem modyfikacje sprawdzonych konstrukcji prawno – podatkowych obowiązujących od kilku lat w Wielkim Księstwie Luksemburga. Należy tu wymienić przede wszystkim (Liechtenstein IP regime), który zakłada wyłączenie z podstawy opodatkowania 80% dochodu otrzymywanego z nabycia praw do własności intelektualnej jak i zysków kapitałowych uzyskiwanych z przekazania praw do własności intelektualnej. Wśród innych zmian, należy wymienić nieograniczoną w czasie możliwość rozliczania straty (undefinite carry losses forward procedure). Zmiany te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. i czynią one Liechtenstein jednym z najbardziej atrakcyjnych jurysdykcji podatkowych w Europie.