Opodatkowanie spółek holdingowych na terytorium Liechtenstein

Jak była już o tym mowa, Księstwo Liechtenstein na tle innych państw przedstawia się jako kraj w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Dotyczy to zarówno podatków dochodowych jak i podatków obrotowych.