Wstęp

Republika Słowacji jest położona w Europie Środkowej. Słowacja jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwo to jest również członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Republika jest państwem stabilnym zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym. Słowacja jest stroną prawie pięćdziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie jest wpisana na czarną listę krajów OECD stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Jurysdykcja ta jest konkurencyjna pod względem warunków na jakich można na jej terytorium założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy zamierzają powołać w tym kraju spółkę holdingową, mogą liczyć również na liczne przywileje podatkowe. Z liberalnych rozwiązań przewidzianych w słowackim prawie podatkowym mogą korzystać również osoby fizyczne zamierzające zlokalizować tu swoją działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy zamierzający zlokalizować w tym kraju swoją działalność, powinni zarazem mieć na uwadze, iż ustawodawstwo słowackie przewiduje korzystne z punktu widzenia pracodawcy warunki pracy i płacy: krótszy urlop wypoczynkowy, stosunkowo niska płaca minimalna podzielona na 6 kategorii oraz możliwość zatrudniania pracowników na czas określony do dwóch lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia umowy.