Podatki dochodowe

Podstawowe korzyści związane z powołaniem na terytorium Słowacji spółki holdingowej obejmują:

  • opodatkowanie dochodów według liniowej stawki w wysokości 19%;
  • brak podatku u źródła, w sytuacji wypłacania dywidend przez słowacką spółkę za granicę (pod warunkiem posiadania przez wspólnika będącego osobą prawną co najmniej 10% udziałów przez dwa lata, przy czym mogą one upłynąć po dniu dywidendy);
  • możliwość nieograniczonego wliczania w koszty podatkowe wydatków poniesionych na cele reklamowe;.
  • możliwość doliczenia dochodów z zysków kapitałowych do dochodów spółki oraz opodatkowanie ich według jednolitej stawki podatku.